søndag den 4. maj 2008

Godt nyt!

Så er der nyt om vores bestræbelser på at komme til Ghana!

Nu har Uffe Torm (DMR-U) læst den nye partnerskabsaftale igennem, og han skriver: Jeg har nu haft lejlighed til at studere jeres nye partnerskabsaftale med FHCM, som jeg synes indeholder stor gensidighed og fleksibilitet – fint nok.

Der er altså nu grønt lys fra DMR-U s side. Vores nye partnerskabsaftale kan godt danne basis for en ansøgning. Uffe skriver samtidigt, at: Med hensyn til evt. støtte til udsendelse af en udviklingsarbejder (Rikke) i 2009, skal jeg gøre opmærksom på, at der på DMR-U’s generalforsamling vil finde en principiel debat sted om personelprogrammets fremtid, som kan betyde en nedtrapning af støtte hertil fra og med 2009. Det skyldes bl.a., at der er på grund af omlægningen af finansieringen af DMR-U’s Miniprogram er blevet råd til færre udviklingsarbejdere pr. år samtidig med, at behovet for støtte til pilot- og miniprojekter er vokset markant. Det er altså en mulighed, at der i fremtiden ikke bliver afsat lige så mange penge til at sende danskere til udlandet.

Der er med andre ord bedst mulighed for, at en ansøgning vil kunne gå igennem i løbet af i år, og jeg håber naturligvis at man kan nå at søge inden årets udgang, så vi kan komme af sted.

Det næste skridt er at sagen skal behandles på FHCM's næste bestyrelsesmøde. Bed om at de må blive afklarede i sagen, så en ansøgning kan gøres færdig inden sommerferien.

Jeg er vildt glad for at se at tingene bevæger sig og går i den rigtige retning. Jeg håber at det vil fortsætte.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...